NikEa Jirea O DeokEa Dobciyea

1958 foa dO=

Soia O foiileoeBrI Ne* t DeI bE* 0feeh( t fKskEa bEiigoloeesea.

1985 foa dO=

bEril) t, Dono( DoiKkEromjI iia Sinecile& kujO, Si% t foiileoeBrI fesieelelda dO forogolbEI.

1991 foa dO=

DoirO iia foimcI DebEmegeiileeesea HobucegedO |mpEnI BlbEI.

1997 foa dO=

Bidoca, Jokuyea bEiigololda iia Sinecile& kujO, 175 fejildea DeI bE*, 20 GeroI Ne* t Doiro& oa Soia, Soia BidokEhdeKa foiileoeBriledeit Bloeesea bEii% t.

2005 foa dO=

Biria HobucileeedejO, |mpEnI iia Sinecile& oa fria foiI t fkulebEI.

2009 foa dO=

Hono( DO 200 Doa Soia, Soia BidokEhdeKa foiileoeBrileK Kicoa Cide& BiKI feppEreDA oa }wkEt iI SinecilebEI.

kEedeI feiime( oa bEdosirekEdO Somoa dO Soia BlbEsoregoleeO SelBrI foiileoeBrI fesieelelda dO forogoljO, NekEkElda iI NI kubEI.

2011 foa dO=

feiiso 9001=2008 bEdolemjI iI SeI GlobE& bEiigolol) t fca Gerdea feB& t.

2011 foa dO=

foreeoa feiime( oa frdenidO Hoda dekuA << frdenidO Soia f| >> ku, He, | – iI fesieelelda dO forogoljO, bEregoa Bisa iia feiime( ooa I Soia, Soia BidokEhdeKa iie* HeehgejO fkulebEI.

2015 foa dO=

SeleehkEt feiime( oa Meede& Somoa dO GolzDwiia fKlde* oa 300 foiniI t BiKI << Me_ – fehro >> frcimjihsea Me, fe, fe – iia CoeeceleBrI qwr^ bEiigoljO, NekEkElda iI NI kubEI.

2016 foa dO=

forcia foiI t iia DebsildedO DwhnolokuA BiKI DwDrepE! feswpDi! Zogo^ I foiileoeBrile& dO NebdereKljO, Soia ferigooeeeea SebEleeeO Zogo^ I Sinecilea, flwsDw* SebEle) t DeI Soia, Dere( oa foiileoeBrile& I feoiDomeDjigoleeO JerkEt bE* Dwhniit DwhnolokuA iia Domoeeea Sinecile& ooa I kubEI.

2017 foa dO=

<< Soia >> Ho, | – iia Hobuce) t bE* bEdolegejieesea, Neiida 6 DerB^ DoiKriit oa foi% t iia doieit BiKI << Soia BndA >> – I fereljiyelejO, foiileoeBrile& oa Si% t Doiro& oa SebElegea O Zogo^ NebdereKlK KiroehkEt forogololda iI Dedeeesea DedoI foikEI Moehgo& oa KiroehkEt iia burjI iia DeokEa dO Hemo( oa BgonI Hogocegea dO, Hemo( oa foiedo* doieit DeI BndA I NekEkElda DeI Je( t JekElI DekE* t fca femjilda DeI BseeejO Cide& t.

2018 foa dO=

 – << MinO Moehgo& oa Soia >> – O SebElegea O Si% t Zogo^ BleeO << Nim|

– 570 >> Mesia I NebdereKlbEI.

– |mpEnI iia DeokEdO 60 Ji& oa foI Dokuye& t.

2019 foa dO=

– pwDA SebElegea O Zogo^ I NebdereKlbEI.

– foiileoeBrI iia Biria JeseBrI iia feji& ku& t.

– fwoiropEt iia SerKkEa Bseeelda Kihji& oa bEehkuA fca febeeO Fwoi R d 12 SeI t fem dolle* oa JikEla iia kE* t dO Ge* oa foisoit Jiro& t.