Cine* oa fodoridol) t

fdo* BirI foisoa NemehdejO BI Kimoa fema iia frilda kErehcekEt iI HeehgeeeO iia Doleda foiileoeBrI dekEa DelekEI iia SDenderDA dO Neiicehsea Dwhniit DwhnolokuA iI bEiiehgO NebdereKljO, Biria feoiDomeDA forcia foiI t iia foiileoeBrI iI CoeecelegejO Cideeesea degea buda bEye* DeI bEii% t. fKa O NikEt bEdole) t NI foiedo* Silgego* BiKI, folea folo_ oa Cine* oa SDenderDA BleeO feiiso 9001 Cine* oa fodoridol) t iia Doeedelce) t iI foiileoeBrI dekEa NebdereKloa fejillejO bEii) t BikEoa Neiida dekEa 8 fode) t Megeoelea fidekEmjilehdehsea. buda fna K SDenderDA oa Zegerdel) t iia DegegO Cine* oa fodoridol) t iia Doeedelce) t iI BI BlgejO, bErimdejigoljO, kErehjiKljO, HedegelejO, foi* t NoilokEt iI NI bEiiehgO Seiijiregoloa fejillejO bEii% t.

 

Cine*, LeBreDorI iia felbEt NI foiileoeBrile& oa foiedosoa DoiKkEI fdA BleeO DoiKkEI Soia I Melcioa, qwrmw* ooa fca bEa Hodeldoa febeeO fca fkulea Soia I BlbEsoregoleeO, SebEleeeO YeBca BirI dO kumI iia, MirobuolokuA iia, Demjil) t iia Cine* oa kunelda iI Delbude(.

LeBreDorI NI 2000 foa dO feiiso 17025 SDenderDA I foiila fejillegea degea NebdereKlohsea O doieit dO Kinesoa O foiileoeBrI NoKoa oa LeBreDorI fca Hoye* dekuA fidekEmjilehdehsea LeBreDorI Bloeesea. Do_ LeBreDorI NI Soia, Dere(, JoikEkEI, CoicokEI iia DosO, Jeiirme(, fegerca, fegeroo&, HegoreI Soia JerkEt 20 GeroI Ne* t Doiro& oa Soia, Soia BidokEhdeKa dO kumI iia 11 foijeKlolda, MirobuolokuA iia 13 foijeKlolda bE* Sorilda SiejilekEt kujO bEii% t.

kumI iia LeBreDorI dO 23 Doiro& oa, MirobuolokuA iia LeBreDorI dO 14 Doiro& oa bEdolegejigoloeesea Dono( DoiKkEromjI, kEmjiK kErehse& I Sorilda SiejilekEa dekEa kErehlejO bEii% t.

Jiro(= Moia 2017 foa dO fo f~ S fe S 18001 kE, f, Me, fe, bE – iia fodoridol) t iia Doeedelce) t iI foiila fejillegea degea femjilda DeI NebdereKlohsea.

Moehgo& folo_ oa kEmjiyea dO Soia, Soia BidokEhdeKa O 235 foiileoeBrI, }wkEt Bloa KirokElda iia 72 Doi$ foiila fejille) t YeBgoljO, DedekE* DO Neiida 1238 Kimoa fejillejO bEii% t. Soia O BlbEsoregoleeO SelBrI iia Segorileeedeeesea Kicoa Cide& Ji& dO 928 SeI t LiDw* ByO Kicoa Cide& fesieelelda 8 – 10 HobuA iI fesieelejO bEii% t.

foiileoeBrI iia fer) t bE* BlbEsoregoloeesea Soia, Soia BidokEhdeKa O kEmjiI t 2016 foa O doieit iie* 63,3 SeI t LiDw* bEiieesea BlbE& 2017 foa O doieit iie* 81,2 SeI t LiDw* Soia, Soia BidokEhdeKa I foiileoeBrI iia fer) t bE* BlbEsoregoloeesea NI foiehkErehsea foa DeI HericegoleeO dO 28 HobuA bE* Nemehdehsea.