Монголын Хөрөнгийн Биржийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй “Сүү” ХК 2020 оны эхний хагас жилийн санхүү, үйл ажиллагааны тайлангаа 7-р сарын 31-ний өдөр олон нийтэд нээлттэй танилцууллаа. 2020 оны эхний хагас жилд “Сүү” ХК үйл ажиллагаагаа сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтүүд хийх, үйлдвэрийн их засварын ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Тайлант хугацаанд хүрсэн үр дүнг 2019 оны эхний хагас жилийн мөн үетэй харьцуулан танилцуулахад:  

  • “Сүү” ХК нь 2020 оны эхний хагас жилд цэвэр борлуулалтын орлогоо (38.5 тэрбум) өмнөх оны мөн үеэс 5% өсгөсөн ба цэвэр ашгийн түвшинд бууралттай ажилласан. Борлуулалтын орлого өсөхөд пет савлагаатай тараг болон удаан хадгалах боломжтой тетрапак савлагаатай сүүний борлуулалт голчлон нөлөөлсөн.
  • Харин цэвэр ашиг буурахад борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг нөлөөлсөн бөгөөд дэлхийн зах зээл дэх ханшийн, мөн түүхий эд материалын үнийн өсөлт нь ББӨ-ийг өсөхөд хүргэв. Үүнээс гадна Covid-19-өөс үүдэлтэй татан авалтын саатал үүссэн, мөн бүтээгдэхүүнийхээ үнийг урьдчилсан төлөвлөгөөний дагуу цаг тухайд нь нэмэх боломжгүй болсон нь нийт ашгийн түвшин бууралттай ажиллахад нөлөөллөө.
  • 2020 оны 2-р хагаст нэмэлт хувьцаа гарган санхүүжилт татах бөгөөд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр үйлдвэрийн сүү хүлээн авах хэсгийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлж, боловсруулах аппаратыг 100 хувь автоматжуулан, улмаар Олон улсын ISO 22000 стандартыг нэвтрүүлэхээр зорьж байна. Ингэснээр үйлдвэрлэлийн зардал буурч, үйлдвэрлэлийн бүтээмж, хэмжээ тогтвортой нэмэгдэхээс гадна Монголын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний экспортод гаргах суурь нөхцөл бүрдэх юм.
  • 2020 оны 2-р хагаст шаардлагатай хөрөнгө оруулалтуудыг хийж, маржин өндөртэй шинэ бүтээгдэхүүнүүдээ зах зээлд нэвтрүүлснээр, цэвэр ашгийн түвшинг 2020 онд нийт 6.1 тэрбумд хүргэх буюу өмнөх оноос 9% өсөлттэй ажиллахаар зорьж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх