Компанийн нээлттэй байх бодлогын хүрээнд үйлдвэр танилцуулах аяллаар нийт цэцэрлэг, дунд сургуулийн сурагч, оюутан, хамтран ажиллагч байгууллагын хамт олон, гадны зочид төлөөлөгч зэрэг нийт 700 гаруй хүнийг хүлээн авч, үйлдвэр танилцуулан, бүтээгдэхүүний амталгаа явуулав.

Сэтгэгдэл үлдээх