НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

 

2023 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын тайлан
2022 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын тайлан