60 жилийн түүхтэй Монголын ууган үйлдвэр “Сүү” ХК нь Европийн Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк болон Хас Банкнаас хамтран хэрэгжүүлж буй анхны “Эрсдэл хуваалцах” зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Таван жилийн хугацаатай, 12 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний энэхүү зээл нь валютын ханшийн зөрүүний эрсдэлгүй гэдгээрээ онцгой ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл, одоо байгаа ам.долларын зээлийг бага хүүтэй төгрөгийн зээл болж хөрвүүлснээр ханшийн эрсдэл буурахын зэрэгцээ хүүгийн зардал ч давхар буурах давуу талтай юм.

Санхүүжилтийн хувьд, Монголчуудын гол хэрэглээ болсон сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд чухал хөрөнгө оруулалт болж буй бөгөөд Монгол брэндийг дэлхийн зах зээлд гаргах, шилдэг техник, технологиор үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, “Сүү” ХК уг санхүүжилтийг нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө орон нутагт боловсруулах үйлдвэр байгуулж, хэрэглээний шинэ хэв маяг бүхий бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд зарцуулах юм.

Эрсдэл хуваалцах гэрээнээс гадна “Сүү” ХК ЕвропЫн Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банктай хамтран Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжих олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр болж, талууд хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Тухайлбал,
• 2018 оны 4-р улиралд хоёр тал хамтарсан санхүүжилт хийн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг хийсэн
• “Accounting Improvements Program”-ын хүрээнд аудитын зардлаас 70%-ийг санхүүжүүлсэн
• Мөн Жендерийн тэгш байдлыг дэмжих зорилгоор эмэгтэй ажилтнууд болон эмэгтэй сүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэд 50 мянга хүртэл еврогийн хөрөнгө оруулалт хийх төсөлт хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэхээр болоод байна.

Сэтгэгдэл үлдээх